Aage og Johanne Louis-Hansens fond støtter workshops

Det kommer børn, unge og handicappede børn til gode, at Aage og Johanne Louis-Hansens Fond netop har givet et tilsagn på 50.000 kr. til at støtte vores arbejde med workshops for børn og unge og projektet Skulptur og Dans for handicappede børn på SpringFestival 2016. Fonden støtter et bredt udsnit af dansk kulturliv – herunder teater, dans og opera. På kulturlivets vegne siger vi tak.