Springfestival har en målsætning om at være en kvalificeret, professionel og inspirerende samarbejdspartner for erhvervslivet og støtteydere.

Vi er interesserede i at udvikle og indgå bæredygtige og længerevarende relationer mellem erhvervslivet og kulturen. Vores samarbejdspartnere og sponsorer skal kunne spejle sig selv i kulturen. Springfestival arbejder med meningsfulde partnerskaber, der kan underbygge partnernes historie, værdier og overordnede vision.

Springfestival er en unik mulighed for begge parter at få idéer, tanker og budskaber ud på nye og innovative måder. Til modtagere, der måske aldrig ville have stiftet bekendtskab med dem ellers.

Vi arbejder desuden løbende på at blive en synlig lokal kulturaktør, der udvikler ideer og projekter i samarbejde med andre lokale kulturaktører og kulturelle netværk.

Kontakt teaterleder Jørgen Carlslund for at høre mere om sponsoraftaler og partnerskaber.


En lokal festival med global forankring
Med Springfestival 2023 præsenterer ZeBU og Børnekulturhus Ama’r for ottende gang en tilbagevendende kulturbegivenhed af international tilsnit i København.

Ønsket med festivalen er at skabe oplevelser, der vækker, udfordrer og forundrer publikums tanker og fysik. Festivalen skal på én gang være et rart og hyggeligt sted, hvor børn og voksne kan bruge tid i hinandens selskab. Samtidig skal festivalen være et inspirerende sted, hvor internationale møder lægger op til udveksling af meninger, erfaringer og ideer. Et sted, hvor nært og fjernt kan gå hånd i hånd.

Store dele af Springfestival foregår udenfor med det offentlige rum som central scene. Lokalt samarbejde med skoler, institutioner og opbakning fra andre kulturelle aktører er derfor af stor vigtighed for festivalens eksistens og kvalitet. Brugen af det offentlige rum er med til at skabe synlighed for lokalområdet, der danner platformen for kreative og kulturelle møder. Møder der involverer og skaber liv for amar’kanere såvel som andre besøgende.

Den internationale dimension skaber en global forankring, som vender sprog og forståelse på hovedet, når forestillingerne arbejder på tværs af sproglig genkendelighed. Selv om vi normalt ville have svært ved at kommunikere på tværs af spansk, dansk og belgisk opstår der nye sprogformer og sprogforståelser, når vi igen skyder Springfestivalen i gang. Alle sanser skærpes og binder nye bånd i mødet med fantastiske universer.

Vi ønsker, at elementerne i samspil skaber den tilknytning, de netværk og den høje kvalitet, som vi ønsker at give med Springfestival 2023.